Информация за куестовете

July 6, 2021

 •                                                    Информация за всички куестове в играта

 

1st Първо отворете своя телепорт камък и отидете в зоната: Quest's zone.

(тук са всички куестове в сървъра)

 

 • First Blood Quest
 • T1 Shadowfang Keep Instance
 • T1 The Deadmines Instance
 • T1 Wailing Caverns Instance
 • T1Razorfen Kraul Instance
 • T1 Blackfathom Deeps Instance
 • T1 Uldman Instance
 • T1 Gnomeregan Instance
 • T1 Sunken Temple Instance
 • T1 ZulFarrak Instance 
 • T2 Onyxia"s Lair
 • T3 Magtheridon's Lair
 • T4 Gruul's Lair
 • T5 Zul'Aman
 • T6 Utgarde Keep
 • T7 Utgarde Pinnacle
 • T8 The Nexus
 • T9 The Sunwell
 • T10 The Eye
 • T11, T12, T13, T15 Global Quest"s
 • T16, T17, T18, T19 & T20 Last Blood Molten Core
 • Daily Quest's
 • -GM Island Easy Event
 • -Darkshore Hard Event
 • -The Barrens Event Boss (Lord Madness)
 • -Bloody VIP Stone Get +1VIP Rank (Collect tokens and kill World Bosses)

 

-Хубаво е да започнете с T1 куестове: Оръжия и ъпгрейд от Т1 до T9

За всяка инстанция/подземие трябва да вземете необходимия ключ. Дава ви достъп до областите, от които се нуждаете!

 

T2-T10 Quest"s

След като вземете ключовете от предишните куестове, можете да ги използвате за (Т2-Т10) Всеки куест описва какво трябва да направите! Прочети внимателно !!!

 

T11-T15 Quest"s

За да завършите тези куестове е необходимо да убиете някой друг Световен Шеф.

 

T16-T20 Last Blood

За да вземете Molten Core Key, трябва да убиетеLord Madness.

След това можете да отидете в Разтопено ядро ​​и да съберете това, от което се нуждаете за артикули и оръжия T16-T20

 

Daily Event Quest

Jump Event Easy/Hard

KIll World Boss Madness

Very Hard Quest! Collect Tokens and kill World Bosses. Get +1 VIP Rank!!

 

Copyright 2021 Global WoW Server. Всички права запазени.

World of Warcraft © и Blizzard Entertainment © са всички търговски марки или регистрирани търговски марки на Blizzard Entertainment в САЩ и / или други страни. Тези условия и всички свързани материали, лога и изображения са авторски права © Blizzard Entertainment. Този сайт по никакъв начин не е свързан или одобрен от Blizzard Entertainment©