Информация за направените промени

July 7, 2021, 09:18 am

Здравейте на всички ако искате да разберете какво се актуализира на сървъра може да видите Тук.

Присъединете се към разговора

Имате ли какво да кажете? Влезте, за да се присъедините към разговора.

Вход

Copyright 2021 Global WoW Server. Всички права запазени.

World of Warcraft © и Blizzard Entertainment © са всички търговски марки или регистрирани търговски марки на Blizzard Entertainment в САЩ и / или други страни. Тези условия и всички свързани материали, лога и изображения са авторски права © Blizzard Entertainment. Този сайт по никакъв начин не е свързан или одобрен от Blizzard Entertainment©